Literature

11 Video

duration: 1 Hour and 20 Minute

لبنى القرطبية: ما لا تعرفونه عن خطاطة الأندلس

00:03:00

Free

لم تقبل أن تبقى جارية ضمن مئات الجواري، ولكي تنال حريتها، كان سبيلها الوحيد هو التعلم.. حيث شغفت بالعلم والمعرفة، وعُرفت كخطاطة أندلسية شهيرة حتى صارت كاتبة للخليفة.. إنها لبنى القرطبية، التي نتعرف على قصة حياتها في هذا الفيديو.مولدها ونشأتهاهي لبنى بنت عبد المولى الشهيرة بلبنى القرطبية، حضرت إلى ال

display videos continuously:

Similar courses: